[DHB GoLogin Manager] Chính sách quyền riêng tư

Ngày hiệu lực: 07/11/2023

1. Giới thiệu 

DHB GoLogin Manager (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người dùng (“bạn”, “của bạn”). Chính sách Quyền Riêng Tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ, và chia sẻ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng phần mềm DHB GoLogin Manager.

2. Thu Thập Thông Tin 

Chúng tôi thu thập thông tin đăng nhập của bạn, bao gồm tên người dùng và mật khẩu, để cung cấp quyền truy cập vào phần mềm DHB GoLogin Manager. Tất cả các hồ sơ và dữ liệu khác được tạo bằng phần mềm được lưu trữ trực tiếp trên máy của bạn và không được chúng tôi truy cập.

3. Sử Dụng Thông Tin 

Thông tin đăng nhập của bạn được sử dụng để quản lý tài khoản của bạn và để cho phép bạn tạo mới, sửa đổi và xóa hồ sơ thông qua API của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng thông tin đăng nhập của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của bạn.

4. Bảo Mật Thông Tin 

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thông tin đăng nhập và thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập không được phép, thay đổi, tiết lộ, hoặc hủy diệt.

5. Chia Sẻ Thông Tin 

Chúng tôi không chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp.

6. Quyền Của Người Dùng 

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây.

7. Thay Đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư 

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi và/hoặc thông qua phần mềm DHB GoLogin Manager.

8. Liên hệ 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Phương thức Liên Hệ].

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.