DHB Facebook Emulator

Phần mềm nuôi tài khoản Facebook trên trình giả lập Android

Previous slide
Next slide
GÓI1 THÁNG1 NĂMVĨNH VIỄN
VND300.000 VND2.200.000 VND5.000.000 VND
USD$14$100$280

Chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, momo, paypal

Mỗi tài khoản sẽ chạy được 1 máy cùng lúc. Không đăng kí cứng ở 1 máy. Không giới hạn số lượng thiết bị ảo và số lượng tài khoản Facebook

Từ phiên bản 1.75 phần mềm sẽ sử dụng LDPlayer MOD để tối ưu hiệu suất đến 40% so với LDPlayer thường

Tương thích hoàn toàn với cả 2 phiên bản LDPLayer sử dụng Android 5.1 và Android 7.1

CÁC TÍNH NĂNG

Chạy trên giả lập Android

Đổi IP tránh Checkpoint

Chạy lần lượt thông minh

Quản lí tài khoản

Tương tác chung

Tương tác với video

Tương tác với bạn bè

Tương tác với nhóm

Tương tác với trang

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LỊCH SỬ UPDATE

Cập nhập Xproxy và NGproxy

Version 1.79

Tối ưu tương thích với LDPlayer 4.00

Version 1.78

Fix lỗi dán tài khoản từ bộ nhớ đệm không có 2FA
Fix lỗi xóa tài khoản

Version 1.77

Thêm hành động kết bạn với số điện thoại thông qua đồng bộ danh bạ
Fix một số lỗi nhỏ

Version 1.76

Hỗ trợ LDPlayer MOD nhẹ hơn đến 30% hiệu suất
Tối ưu dưng lượng sao lưu tài khoản nhẹ hơn đến 80%
Tối ưu hóa lỗi Facebook has stoped và Google Play Service has stoped

Version 1.75

Cập nhập đổi mật khẩu
Tối ưu một số hành động

Version 1.74

Fix lỗi mời bạn bè like trang
Fix lỗi kết bạn với người like bài viết
Fix lỗi like bài viết
Fix lỗi share bài viết
Fix lỗi kết bạn với bạn của bạn bè
Fix lỗi chạy hàng loạt không đổi IP bằng USB Jazz

Version 1.73

Tối ưu tốc độ mở tool
Tối ưu tương tác newfeed nhóm
Tối ưu vào nhóm

Version 1.72

Fix lỗi mời bạn thích trang
Fix lỗi đồng ý kết bạn
Fix lỗi chia sẻ bài viết khi lướt newfeed
Tối ưu cập nhập thông tin cho tài khoản

Version 1.71

Fix lỗi share livestream
Fix lỗi chia sẻ bài lên trang cá nhân
Fix lỗi đồng ý kết bạn
Fix lỗi hủy hết bạn
Fix lỗi từ chối kết bạn
Fix lỗi kết bạn với người like bài viết
Fix lỗi kết bạn ngẫu nhiên trong timeline

Version 1.70

Tối ưu thao tác
Thêm thông tin cá nhân
Đổi mật khẩu cho tài khoản

Version 1.69

Tối ưu bình luận bài viết

Version 1.68

Fix lỗi chia sẻ bài viết
Tối ưu một số tính năng

Version 1.67

Nâng cấp phiên bản Facebook
Nâng cấp tạm từng ngẫu nhiên ở mời bạn ngẫu nhiên
Tự động cập nhập LDPlayer vào phần mềm
Cho phép đăng kí dùng thử 5 ngày miễn phí

Version 1.66

Fix một số lỗi

Version 1.65

Tối ưu thả cảm xúc bài viết
Tối ưu thích trang
Tối ưu chia sẻ bài viết
Tối ưu kiểm tra tài khoản bằng Cookie
Fix thời gian chạy tối đa khi chạy hàng loạt

Version 1.64

Thêm menu hành động tức thì vào bảng thiết bị
Thêm chọn khoảng thiết bị chạy trong chế độ chạy hàng loạt
Fix lỗi đổi ảnh đại diện
Tối ưu hóa bật bảo mật 2 lớp 2FA
Tối ưu tốc độ mở facebook
Tối ưu tốc độ bật LDPLayer

Version 1.63

Tích hợp dịch vụ Proxy từ TMProxy
Tối ưu hóa tốc độ và độ mượt của tool
Tối ưu dừng luồng ngay lập tức khi có lệnh
Tối ưu tính năng thích bài viết

Version 1.62

Tích hợp LDPlayer vào bên trong giao diện phần mềm
Cập nhập tính năng chia sẻ livestream vào nhóm
Tối ưu tính năng vào nhóm

Version 1.61

Thêm thời gian tối đa khi chạy hàng loạt
Cập nhập lỗi mời bạn thích trang
Cập nhập mời bạn vào nhóm
Tối ưu hóa một số tính năng

Version 1.60

Thêm tính năng xem story
Thêm tính năng từ chối lời mời kết bạn
Tối ưu hóa request đến TinSoft
Fix chạy hàng loạt khi dùng proxy thông thường
Cập nhập chromedriver lên 83.0

Version 1.59

Cập nhập thời gian dừng ngẫu nhiên hành động đồng ý kết bạn
Thêm tùy chọn show IP LDPlayer trước khi chạy
Cập nhập đăng bài viết ngẫu nhiên ảnh trong thư mục
Fix lỗi Fake IP bằng XProxy, NGProxy khi chạy hàng loạt

Version 1.58

Fix lỗi chia đều IP với XProxy và NGProxy khi chạy hàng loạt
Tự động chọn công khai khi đăng bài viết, chia sẻ bài viết
Delay khi kết nối Dcom 3G, PPPoE
Fix lỗi hiển thị số lượng hành động ở bảng Timeline
Hỗ trợ dịch vụ Proxy từ TinSoft

Version 1.57

Fix lỗi timeline

Version 1.56

Thêm tự động rải đều Proxy trong quản lí tài khoản
Thêm check số lượng bạn bè bằng cookie trung gian
Fix lỗi tên miền Xproxy

Version 1.55

Thêm hỗ trợ NGProxy
Thêm hỗ trợ USB Dongle ( Jazz )
Fix lỗi bị đơ tool khi dừng hành động
Thêm tự động cover 2FA sang mã login ở bảng account manager
Cập nhập trạng thái tài khoản bằng Cookie
– Cập nhập sao chép UID|Pass bị lỗi khi UID là số điện thoại
Thêm random tốc độ lướt new feed
Thêm chạy giới hạn hành động ngẫu nhiên trong timeline
Fix lỗi chia sẻ bài viết vào group đã tham gia

Version 1.54

Tối ưu chế độ chạy hàng loạt
Fix lỗi không dừng khi kết nối Proxy

Version 1.53

Fix lỗi reset Xproxy
Fix lỗi like bài viết
Thêm tùy chọn mở tài khoản trên chome
Đánh số thứ tự tài khoản trong quản lí tài khoản
Thêm lấy số lượng bạn bè và nhóm của tài khoản bằng cookie

Version 1.52

Thêm share lên tường và group trực tiếp từ bài viết
Fix lỗi share ngẫu nhiên vào group đã tham gia bị trùng
Fix lỗi kết nối Xproxy qua mạng

Version 1.51

Thêm share vào group đã tham gia
Tối ưu sao lưu và phục hồi tài khoản

Version 1.50

Fix lỗi share bài viết vào group đã tham gia
Fix lỗi lướt new feed của group đã tham gia
Bị đơ khi chạy hàng loạt
Fix lỗi mở facebook ở hành động tức thì
Fix lỗi đăng nhập bằng số điện thoại

Version 1.49

Fix lỗi đặt timeline và proxy trong quản lí tài khoản
Fix lỗi lướt new feed các group đã tham gia
Fix lỗi chia sẻ bài viết vào group đã tham gia

Version 1.48

Lỗi hiển thị tên
Lỗi thông báo update bị lỗi font mã hóa
Fix lỗi lướt new feed vào group ngẫu nhiên
Fix lỗi chia sẻ bài viết ngẫu nhiên
Fix lỗi hiển thị tên
Thêm trường ngày sinh trong quản lí tài khoản
Fix lỗi font nội dung cập nhập
Fix lỗi quản lí tài khoản bị đơ

Version 1.47

Tối ưu tốc độ kết nối proxy
Thêm chế độ xem video
Fix lỗi tương tác UID bằng link group
Thêm tự động vào group khi lướt new feed vào group chưa tham gia
Cho phép nhập tên cấu hình PPPoE và Dcom vào cài đặt
Sắp xếp LDPlayer mặc định trong cài đặt

Version 1.46

Fix lỗi chạy hàng loạt
Fix lỗi đồng ý kết bạn
Thêm đổi mật khẩu
Thêm chức năng thêm tài khoản từ file json
Fix lỗi thêm tài khoản từ bộ nhớ đệm
Thêm lấy lại mật khẩu phần mềm

Version 1.44

Thêm delay khi kết nối Dcom 3G
Fix lỗi mở thất bại
Tối ưu kết nối Proxy. Không kết nối nhiều lần
Fix lỗi tương tác

Version 1.43

Cho phép thao tác thiết bị khi chạy hàng loạt
Fix lỗi bị đổi mã máy

Version 1.42

Thêm tính năng tạo buổi xem chung

Version 1.38

Fix lỗi menu chuột phải ở quản lí timeline
Fix lỗi sao chép timeline
Fix lỗi sao chép và di chuyển hành động
Fix lỗi backup và restore tài khoản
Thêm thời gian ngẫu nhiên bắt đầu và kết thúc
Nâng cấp tính năng lướt new feed

Version 1.38

Fix lỗi chạy hàng loạt

Version 1.37

Fix lỗi run tài khoản từ bản account
Fix lỗi Xproxy trong bản quản lí tài khoản
Fix tắt tất cả các máy
Thêm tính năng trộn hành động trong timeline
Thêm tính set nhiều tài khoản vào thiết bị ở mục quản lí tài khoản

Version 1.36

Hỗ trợ XProxy 4G
Thêm tính năng chọc bạn bè
Thêm tương tác danh sách bạn bè
Thêm tương tác danh sách trang
Fix lỗi bật bảo mật 2 lớp 2FA
Tự động đăng nhập lại khi hết session
Tối ưu thao tác chạy

Version 1.35

Tối ưu lướt news feed
Fix lỗi mở facebook

Version 1.34

Thêm copy UID|Pass trong quản lí tài khoản
Thêm copy UID|Pass|2FA trong quản lí tài khoản
Thêm copy UID|Pass|Token|Cookie trong quản lí tài khoản
Fix lỗi comment tương tác livestream
Fix lỗi mở trùng tài khoản
Thêm cột Status thông báo trình trạng tài khoản

Version 1.22

Thêm tính năng quản lí tài khoản (Account Manager) cho phép xuất file excel
Thêm tính năng bật xác thực 2 bước (2FA)
Thêm tính năng thay đổi ảnh đại diện
Thêm tính chia sẻ group vào group đã tham gia
Cập nhập phần đăng nhập

Version 1.18

Thêm tính năng chuyển tài khoản
Thêm giới hạn share bài viết livestream
Fix lỗi LDPlayer

Version 1.17

Thêm bình luận
Thêm share livestream vào group đã tham gia
Thêm add split tài khoản facebook vào nhiều thiết bị
Thêm xóa tất cả tài khoản trên nhiều thiết bị

Version 1.15

Hỗ trợ đăng nhập nhiều tài khoản trên cùng 1 thiết bị mà không cần đăng xuất
Hỗ trợ chạy lần lượt tất cả các thiết bị
Thêm tính năng xem video, thả cảm xúc vào video, xem livestream
Nâng cấp tính năng like bài viết, thêm thả cảm xúc
Fix một số lỗi khác

Version 1.11

Thêm tính năng đăng nhập tài khoản có bật 2FA
Thêm tính năng like bài viết chỉ định theo danh sách link hoặc UID
Thêm tính năng comment bài viết chỉ định theo danh sách link hoặc UID
Thêm tính năng Auto Fake IP bằng ProxyDroid

Version 1.02

Thêm tính năng set timeline hàng loạt
Thêm tính năng bỏ qua đăng nhập ( Logged ở bảng Account ) khi đăng nhập sẵn. Dành cho tài khoản xác thực 2FA
Fix cài đặt hành động lướt new feed không lưu

Version 1.01

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.