Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm phần mềm DHB Phone Display

1. Mục đích sử dụng:

Phần mềm DHB Phone Display có chức năng hiển thị màn hình điện thoại lên máy tính hàng loạt, nhằm hỗ trợ người dùng trong việc quản lý và thao tác với các thiết bị di động. Bên cạnh việc hiển thị màn hình, quản lý điện thoại, phần mềm còn cho phép điều khiển đồng bộ màn hình điện thoại, giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác trên màn hình điện thoại từ máy tính.

2. Miễn trừ trách nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng phần mềm DHB Phone Display. Chúng tôi cam kết rằng phần mềm không chứa virus, botnet hoặc thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu của người dùng. Nếu người dùng tải phần mềm từ các nguồn khác ngoài trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

3. Đăng ký tài khoản và mật khẩu:

Phần mềm DHB Phone Display có thể yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản và mật khẩu để sử dụng các tính năng cụ thể. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin đăng ký và mật khẩu của người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự xâm nhập trái phép, mất mát hoặc sử dụng trái phép của thông tin cá nhân người dùng.

4. Sự đồng ý:

Bằng việc sử dụng phần mềm DHB Phone Display, người dùng hiểu và chấp nhận các điều khoản miễn trừ trách nhiệm được nêu trên. Việc sử dụng phần mềm có nghĩa là người dùng đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.